⇒⇐ MEN TATARMAN TATARMAN, DUNYAĞA QOL ATARMAN, YAMANLIQTAN QAȘARMAN, YAQȘILIQMAN YAȘARMAN, QAYDA BARSAM AYTARMAN, MEN TATARMAN TATARMAN!⇐⇐********* Qoș keldĭnĭz saypamĭzğa! Qapımız așıq törĭmĭz boș!

Nawrez - Sărbătoarea Primăverii la tătari

0 comentarii
Share/Bookmark🪻 Nawrez-ul este o sărbătoare milenară ce reprezintă sosirea primăverii și a Noului An. Este o sărbătoare ce datează din perioada pre-islamică a tătarilor, având origini persane.


🌷 În Dobrogea, în perioada echinocțiului de primăvară, începând cu 21 martie, copiii împodobesc cu flori de primăvară o ramură de copac, cu care merg să colinde pentru a vesti sosirea primăverii, cântând colindul specific:
“Nawrez keldĭ körĭnĭz, (Noul An a sosit, priviți,)
Körĭmnĭgĭn berĭnĭz, (Ne dați ori nu ne dați,)
Cennet bolsın cerĭnĭz, (Ca în paradis să trăiți,)
A za, Nawrezĭm mubarek!” (Primăvară fericită să aveți) (…)
Colindătorii sunt răsplătiți de către gazde cu dulciuri, fructe și ouă vopsite, iar în ramură (nawrez bayrağı) sunt agățate diverse obiecte, marame, batice sau batiste.


🌸 În întâmpinarea Nawrez-ului se pregătește casa şi curtea, se gătesc diferite mâncăruri tradiţionale. Se împodobește masa cu grâu încolțit și flori de sezon. Grâul încolțit reprezintă belșugul iar vopsirea ouălelor renașterea, reluarea unui ciclu al vieții. Tătarii considerau că până nu cade coaja de ou pe jos nu vine primăvara.


🥀 În vechime, începutul unui an calendaristic era considerat momentul renașterii naturii, începutul primăverii, când se dădea și startul noului ciclu agricol.
🪻 Ziua de 21 martie a fost declarată "Sărbătoarea Sosirii Primăverii - Nawrez" pentru membrii minorităţii tătare din România, fiind instituită prin Legea nr. 333/2015, inițiată de deputatul Amet Varol.
🌷 În anul 2009, UNESCO a înscris Nawrez (Nowruz) pe Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității. În anul 2010 Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) a adoptat rezoluţia prin care data de 21 martie a devenit Ziua Internaţională Nawrez (Nowruz).


**************
🪻 Nawrez is a millennial celebration that represents the arrival of spring and the New Year. It is a celebration that dates back to the pre-Islamic period of the Tatars, having Persian origins.
🌷 In Dobrudja, during the spring equinox, starting on March 21, childrens decorate a tree branch with spring flowers, with which they go caroling to announce the arrival of spring, singing the specific carol:
“Nawrez keldĭ körĭnĭz, (The New Year has arrived, look,)
Körĭmnĭgĭn berĭnĭz, (You give us or don't,)
Cennet bolsın cerĭnĭz, (Wish you live like in paradise,)
A za, Nawrezĭm mubarek!” (And have a Happy Spring) (…)
The carolers are rewarded by the hosts with sweets, fruits and painted eggs, and various objects, scarves, handkerchiefs or kerchiefs are hung on the branch (nawrez bayrağı).


🌸 To welcome Nawrez, the house and the yard are prepared, different traditional dishes are cooked. Decorate the table with sprouted wheat and seasonal flowers. The sprouted wheat represents abundance and the dyeing of eggs represents rebirth, the resumption of a cycle of life. The Tatars believed that spring doesn't come until the eggshell falls on the floor.
🥀 In ancient times, the beginning of a calendar year was considered the moment of the rebirth of nature, the beginning of spring, when the new agricultural cycle began.


🪻 March 21 was declared "The Feast of the Arrival of Spring - Nawrez" for the members of the Tatar minority in Romania, being established by Law no. 333/2015, initiated by deputy Amet Varol.
🌷 In 2009, UNESCO entered Nawrez (Nowruz) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. In 2010, the General Assembly of the United Nations (UN) adopted the resolution by which March 21 became the International Nawrez (Nowruz) Day.Când crivăţul cu iarna... de Mihai Eminescu (în limba tătară - fragment)

0 comentarii
Share/Bookmark

Qış sazağıman...

 Mihai Eminesku


Artqa qış sazağıman kelgende sırttan
Ke
ñ şöllernĭ sıpırğanda qanatıman,
Cerleşe curtqa cıltraq kümĭş tarlalar,
Celler qanat s
ĭlkiy, qar cawa bulıtlar...

Süyemen ocaq aldında ĭskembede otırmağa o zaman
Seslep itlernĭ qoraq qatında qanşığan em ürgenler,
Ot qornı tımdırayım, carayım onı uzın qısqış man,
Tüşüneyĭm gürlĭ masallar, șiirlĭ ikâyeler.

Otırsın cerde qızlar elbĭselernĭ cayıp,
ñnı qolıman tarap, awızdan şaqa aytıp,
Ya men alemden unutıp, şünĭp sesleyĭm,
Seslegen masal collarında aqılımman cüreyĭm.

(...)


traducere în tătară: GS Tatarman

 Vocabular:

sazaq (sazağı) = crivăț
sırt = nord
tımdırmaq = a potoli
keñ = larg
cıltraq = lucios
kümĭş = argint
sĭlkiy = scutură
qoraq = gard
qanşığan = schelălăie
qor / ot qorı = jar
 

 

 

Când crivăţul cu iarna...

de  Mihai Eminescu

Când crivățul cu iarna din nord vine în spate
Și mătură cu-aripa-i câmpii întinse late,
Când lanuri de-argint luciu pe țară se aștern,
Vânturi scutur aripe, zăpadă norii cern...

Îmi place-atuncea-n scaun să stau în drept de vatră,
S-aud cânii sub garduri că scheaună și latră,
Jăraticul să-l potol, să-l sfarm cu lunge clești,
Să cuget basme mândre, poetice povești.

Pe jos să șadă fete pe țolul așternut,
Să scarmene cu mâna lâna, cu gura glume,
Iar eu s-ascult pe gânduri și să mă uit de lume,
Cu mintea s-umblu drumul poveștilor ce-aud.

(...)


Nagâțul, sau "cîinele-tătărăsc"

0 comentarii
Share/Bookmark


Nagâțul era o pasăre extrem de detestată în Evul Mediu. Atunci când românii se ascundeau în mlaștini de teama năvălitorilor tătari, nagâțul îi semnala zburând în jurul lor și făcând zgomot. Se mai numește și câine-tătărăsc din această cauză.


Aquarelă de ramazan . de Ridvan Feuzi

0 comentarii
Share/Bookmark

Aquarelă de ramazan . de Ridvan Feuzi
Revista "Bora" 1938
www.scribd.com/document/569234113/Bora-Anul-I-No-7-8-Octombrie-Noembrie-1938

Selim Abdulakim, primul parlamentar tătar în România

0 comentarii
Share/Bookmark


Dobrogea jună - Anul 39 No 28 - 4 aprilie 1943

„Nu știu ce semne de recunoștință vor da Musulmanii dobrogeni amintirii lui Selim Abdulachim. Atâta știu: Cinstindu-l pe el, se vor cinsti pe ei!” (Dimitrie Goga, 1944)


Selim Abdulakim (sau Abdulachim, n. 1886, Dobrogea – d. 28 martie1943, Constanța), una dintre personalitățile dobrogene pe nedrept uitate de posteritate și o figură puțin înțeleasă de contemporanii și conaționalii săi, a fost un tătar, veteran al Armatei Române, participant la Primul Război Mondial, militant pentru cauza etnicilor tătari și turci musulmani din România, iubitor de folclor și cântăreț la mandolină.

Selim a fost primul absolvent musulman de studii superioare din Regatul României, până atunci studiile se făceau la Istanbul, primul avocat și, totodată, primul parlamentar tătar din România, decorat cu „Coroana României” cu spade și panglică de Virtute militară și invalid de război.

A fost fratele eroului sublocotenent Kazim Abdulakim, care și-a pierdut viața în Primul Război Mondial, în Bătălia de la Mărășești din 1917, și cumnatul poetului Mehmet Niyazi. A fost căsătorit cu Sayide (Saide) Abulachim.

Bursier al Fundației Universitare „Carol I” din București

După ce a absolvit, ca bursier, Liceul Internat din Iași, actualul Colegiu Național „Costache Negruzzi”, Selim Abdulakim este admis la Facultatea Juridică din București. Încă din anul I de studiu, 1911, în urma unei cereri, fiind lipsit de „mijloace materiale”, i se aprobă o bursă lunară de 300 de lei din partea Fundației Universitare „Carol I”, situată în clădirea de azi a „Palatului Fundației Universitare Carol I din București.

După înființarea Academiei Române, Carol I și-a dorit înființarea unei fundații și a unui așezământ „spre binele tinerimii universitare de la toate facultăţile din ţară, al cărui scop va fi de a procura studenţilor un loc de întrunire, înzestrat cu o bibliotecă totdeauna deschisă, unde vor putea satisface iubirea lor de studiu”. De beneficiile acestei fundații s-a bucurat și Selim Abdulakim, primul tătar român înscris la Facultatea Juridică din București. De altfel, regele Carol I, încă din 1878, a impus o politică foarte înțeleaptă de integrare a comunităţii turco-tătare rămase în Dobrogea într-o Românie care le devenise patrie.Pe colţul din stânga sus al cererii lui Selim Abdulakim pentru acordarea bursei, datată 28 mai 1911, se poate observa aprobarea rectorului Universităţii Bucureşti Ermil A. Pangratti, membru al comitetului de conducere al Fundaţiei, prin care îi era „acordat un ajutor de 30 lei”.Motivul pentru care și-a părăsit unitatea dobrogeană ca să se transfere într-un regiment moldovenesc

Războiul întregirii neamului prinse pe Selim Abdulachim în fiorii aceluiași entuziasm, care a ridicat întreaga sa generație de români pe cele mai înalte culmi ale jertfei și ale biruinței. Familia sa dovedi cu acest prilej totala sa identificare cu idealurile românești și plăti partea sa de jertfă: Kiazim Abdulachim, fratele mai mic, ofițer activ, căzu la Mărășești, iar Selim Abdulachim, ofițer de rezervă, fu grav rănit”, arată profesorul Dimitrie Goga în ziarul Dobrogea Nouă, aflat în colecțiile Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” Constnața, la un an de la plecarea din această lume a lui Selim Abdulakim.

Fost camarad de arme al lui Selim, Dimitrie Goga povestește cum acesta a ajuns ca, în Marele Război, să ceară transferul de la unitatea lui din Dobrogea la una din Moldova. Întâmplarea este una demnă de un subiect de film:

În ceasurile lungi și grele ale veghii pe plaiurile vrâncene, cu ochii la inamic și cu toate gândurile la drama țării, am aflat pentru ce locotenentul Selim Abdulachim și-a părăsit unitatea sa dobrogeană ca să vină într-un regiment moldovenesc: într-una din luptele din sudul Dobrogei, într-o unitate inamică pe care o capturase, el a găsit câțiva turci de cetățenie bulgară, între care și rude de ale sale. Nu erau românii aceia care să silească pe cineva să lupte împotriva fraților săi”.

Grav rănit în război, după perioada de recuperare și rămas cu o infirmitate, alege să rămână pe front până la sfârșitul războiului, potrivit profesorului Dimitrie Goga:

Am petrecut împreună convalescența, la Centrul de Instrucție de la Bacău și când ofițerii români ne-am manifestat dorința să plecăm mai repede pe front, Selim Abdulachim nu vru pentru nimic în lume să se despartă de noi. Așa s-a întâmplat să fiu tovarăș de arme, până la sfârșitul războiului, cu cel mai desăvârșit camarad, ca să-mi rămână apoi, până la sfârșitul vieții, un prieten plin de gingășie în sentimentele sale și de hotărâre în actele sale.

Acolo în Vrancea, alături de camarazi distinși și neobosita dragoste de cântec a lui Selim, au făcut adeseori, să nu simțim urâtul, nici deznădejdea, să ne lăsăm răpiți de muzică și de discuții, să facem de neuitat ore care ar fi fost, altfel, celei mai negre tristeți, agoniei sufletelor noastre.”

După război a conceput un plan de înălțare morală pentru musulmanii dobrogeni

Dobrogea jună - Anul 39 No 27 - 31 martie 1943

Pentru o perioadă scurtă, după sfârșitul războiului, a practicat magistratura, dar, pentru a se implica activ în viața musulmanilor dobrogeni și pentru a veni în sprijinul acestora, până la sfârșitul vieții va practica avocatura.

Un interes deosebit l-a acordat, după propria experiență de viață, culturalizării turcilor și tătarilor, reușind să trimită și să susțină la studii în țară, peste 200 de elevi și studenți, ajunși, ulterior, ofițeri, ingineri, medici, avocați etc., toți, oameni care „au făcut cinste musulmanilor din România”.

Când s-a isprăvit războiul și ne-am înapoiat la rosturile noastre, Selim Abdulachim concepuse pentru musulmanii dobrogeni un plan de înălțare morală, căruia i-a jertfit toate puterile sale de muncă și de generozitate. El nu vedea pentru ei altă putință de ridicare decât prin școala românească și printr-o alipire sinceră și devotată idealurilor noastre.

Părintește le urmărea pregătirea și, deși, cu o sănătate care se împuțina an cu an, alerga pentru „turcaleții” săi pe toate drumurile și în toate orașele. Nu obosea niciodată alergând de la un capăt la altul al țării, ca să câștige o bunăvoință sau un sprijin pentru elevii turci”, mai arată Dimitrie Goga.

În acest sens a înființat în anul 1929 Fondul Cultural Musulman Selim Abdulakim, „o asociație a etnicilor tătari din România de ajutorare a elevilor musulmani din școalele secundare și superioare românești”.

„Un frate al sufletului românesc”

„Un frate al sufletului românesc” este caracterizarea pe care i-a făcut-o decanul Baroului din Constanța, Teodorescu Valahu, etichetă pe care și-a construit-o singur și de care nu s-a dezis până la sfârșitul vieții.

Ca prim parlamentar tătar din România, Selim Abdulakim a avut trei mandate de deputat, prin care s-a făcut remarcat, în opinia marelui ziarist Constantin Sarry, ca „mare Musulman și tot așa de mare Român”, reușind în Parlamentul României să își atragă „simpatii, pe cât de numeroase, pe atât de bine meritate, în rândul păturii conducătoare românești”.

A fost atât de apreciat de colegii săi parlamentari și pentru cuvântările înflăcărate pe care le ținea și prin care „apăra cu aceeași ardoare interesele românilor dobrogeni (…) fară deosebire între Musulmani și Români”, arată Dimitrie Goga.

Un exemplu în acest sens este discursul pe care l-a ținut în Parlamentul României legat de situația Gimnaziului „Traian” din Adamclisi și în urma căruia i-a determinat pe toți deputații să cedeze diurna pe ziua respectivă gimnaziului din zona în care au fost puși „primii pioni ai adevăratei civilizații, în acest colț de țară”:

La Adamclisi, sub inspirația și sub scutul pietrelor, care, în limba și în neclintirea lor în două mii de ani au mărturisit tuturor hoardelor trecătoare că Dobrogea este și va rămâne pământ românesc, funcționează de la războiu încoace un gimnaziu, cu numele împăratului care a împlântat cei dintâi pioni ai adevăratei civilizații ai acestui colț de țară”, sublinia deputatul Selim Abdulakim în Parlamentul României.

„Astăzi abia, toți Musulmanii din Dobrogea vor putea constata ce gol imens lasă Selim în urma lui”

Selim Abulakim trecut la cele veșnice pe 28 martie 1943, după o suferință de câteva luni, și a fost înmormântat cu onoruri militare în Cimitirul Central Constanța. Din nefericire, întrega sa activitate a fost umbrită de faptul că mulți dintre conaționalii săi nu l-au înțeles și nu i-au înteles activitatea, fapt ce i-a produs lui Selim o profundă dezamăgire, care nu l-a împidicat să își ducă misiunea la bun sfârșit.

Toate articolele de presă apărute după moartea sa vorbesc despre bârfele pe nedrept aduse unuia dintre „cele mai minunate prinse altoiuri românești pe tulpina dobrogeană”, după cum îl descria Constantin Sarry.

Conștient de această situație, la înmormântarea lui Selim, directorul Școlii Musulmane din Constanța, Tesim Ibraim a impresionat auditoriul când „a cerut iertare defunctului binefăcător pentru supărările ce i-au putu produce conaționalii săi”.

Selim Abdulachim a putut să se scuture de toate meschinăriile și josniciile făpturii omenești, făcând din năzuinele lui un Apostolat. El a căutat ca din suflete negative să facă suflete de profet; din cetățeni indiferenți să facă făuritori ai culturii și civilizației româno-turcești. Orice gând îndreptat spre năzuinețele răposatului, orice pas îndreptat spre faptele regretatului îi va mângâia sufletul și îi va ușura țărâna”. (Negip Fazâl, 1943, Constanța)

Astăzi când în fața mormântului său vor amuți toate patimile și bârfirile de care n-a fost scutit nici această inacrnațiune a bunătății și a dragostei de aproape, ce a fost prietenul tuturor Selim, și care i-au amărât atăt de des și atât de mult existența, astăzi abia, toți Musulmanii din Dobrogea vor putea constata ce gol imens lasă Selim în urma lui și ce lipsă incomensurabilă ănseamnă pentru ei prematura și dureroasa lui dispariție

Frate Selim, te plângem azi și nu te vom uita niciodată!”. (Constantin Sarry, 1943, Constanța)

sursa text: 
dobrogealive.ro
 

ALFABETUL LIMBII TĂTARE CRIMEENE DIN DOBROGEA

0 comentarii

  ALFABETUL LIMBII TĂTARE CRIMEENE DIN DOBROGEA
(DOBROCA QIRIM TATAR TĬLĬN ELĬPBESĬ)
ASIL TATARŞA


A       B       C       Ç       D
   E       F       G       Ğ      H
Ĭ        I        İ        J        K
   L      M       N      Ñ       O
Ö       P       Q       R       S
    Ş       T       U       Ü      W
 V       Y        ZTatar trilogy - Tatar ușıltıĝı

0 comentarii

Share/Bookmark

 Tatar trilogy (movie) - Tatar ușıltığı (pilım)

Film în limba tătară crimeeană. Crimean Tatar movie
#film #TatarTrilogy #QırımTatar #CrimeanTatar #movie #TrilogiaTatara #
TatarUșıltığı #tatar #tatarman #tatari #tatars

                                              1

                                               2
                                              3
                                              4
                                              5
                                               6

Cum era aia cu "uniunea nu există"?

0 comentarii

  Cum era aia cu "uniunea nu mai există"?

   "Uniunea (UDTTMR) nu mai există", "Gelil nu mai e preşedinte", "CR-ul este ilegal", "sediul nu le mai aparține". Iată câteva dintre cele mai importante minciuni pe care le-au propagat în rândul tătarilor acei câțiva indivizi din rândul tătărimii, profitând de situația dificilă în care se afla uniunea reprezentativă a tătarilor. Pentru că unii dintre ei aveau legături mai strânse cu cei care au pus bazele uniunii, au susținut chiar că soarta uniunii trebuie decisă de aceștia sau de plozii acestora. "Că așa se procedează în cazul vidului de putere". Ca și cum era firma lui ta-su, iar managerul firmei decedase, iar ei veneau și propuneau alt manager. Doar că ei omiteau întotdeauna să spună că ceea ce ei susțineau era o regulă aplicată firmelor private. Iar UDTTMR nu este o firmă privată. Bineînțeles, ei nu erau proști, știau foarte bine ce și cum, dar încercau să prostească... poate, poate. Iar pe unii chiar i-au prostit, că stăteau ciorchine pe paginile lor de facebook doar ca să scuipe viperele cu venin. Acum, deși cu like-urile date la acele pagini și postări, îi regăsim ciorchine la pagina uniunii, cu like-uri și aprecieri. Cum e viața asta, și omul!
    Și ce a făcut în toți acești ani de criză acest Comitet de Reorganizare, acea Uniune Cultural analfabetă, ce a făcut acel Ozzy "Logoree", acel Naim "Toy", Sali Veli si Meli? Sintetizat: au făcut tătărimea de râs așa cum nu a fost făcută niciodată. Au mers pe la televiziuni și au spus că au fost bătuți deși nu s-a întâmplat, au manifestat în fața sediului central chemând pseudojurnaliști aserviți intereselor pentru a îndruga minciunile enumerate mai sus. Pe facebook, profitând de o audiență credulă și neinformată, au dus campanii de denigrare a tuturor celor care, în acele momente, încercau să țină în viață "casa" tătarilor, UDTTMR. Și tot în acest timp, nu s-a răspuns provocărilor, și nimeni din cadrul uniunii nu s-a coborât la nivelul lor josnic. Dacă păstrăm proporțiile, au procedat așa cum AUR a câștigat procente și acces în parlament: scandal, facebook invadat de propagandă mincinoasă, intoxicare cu știri false, acțiuni subversive. Scopul? Inițial: preluarea uniunii, funcțiile aferente, administrarea viitorului buget. Cu cât le-au picat toate încercările, s-au reorientat. Astfel, i-am avut pe toți liderii acestor bisericuțe și pe apropiații acestora, candidați la funcțiile administrațiilor publice, primării sau consilii locale. Unora dintre ei le-a reușit, alții au eșuat lamentabil, rușinos chiar. Doi dintre ei, autointitulați ce se cred lideri ai tătarilor, au participat chiar la alegerile parlamentare, din partea unui satelit PSD, PER. Acum sunt casnici. Până una alta, nu poți compara electoratul AUR, PSD sau PER, cu electoratul tătar. Sângele apă nu se face, iar cei care îl au de tătar, nu se dezic de tătari. Iar tătarii din România sunt UDTTMR. Mai ales când ești convins că dreptatea este de partea ta. Și mai ales când scursurile se iau de familia ta.
   Au contestat chiar existența tătarilor din România. Până acolo au mers. Cât de nenorocit să fii, încât să negi existența nației tale doar pentru a te răzbuna?! Chiar merita să dați foc la sat cretinilor?!
   Și uite că dreptatea a învins, s-a făcut dreptate! UDTTMR are reprezentant în Parlamentul României. Acum știm cine a mințit și cu ce scop. Avem numele lor, că doar și-au făcut reclamă. Voi reveni cu o listă cât mai completă (dacă aveți sugestii, trimiteți-mi-le). Cei care ne-au făcut să ne justificăm față de prietenii noștri de alte etnii, să fim nevoiți ca să răspundem la întrebări de genul : de ce vă țigăniți, ce nu vă ajunge, vă credeam uniți - trebuie să nu fie uitați, și după cum am mai spus, trebuie expuși la stâlpul infamiei. Ne-au făcut de râs! Sper să nu văd vreodată pe vreunul dintre ei, iertat.
   Primul lucru ce trebuie făcut acum este să curățăm imaginea pe care acești indivizi au creat-o tătarilor într-un mod fals. Nu suntem poate cea mai perfectă etnie, dar nici nu suntem o șatră care se ceartă punându-și poalele în cap...Bătrânii noștri erau discreți. Iar dacă aveau ceva de împărțit, o făceau înte ei. Nu mergeau la tv ca să mintă cu nerușinare, să facă tot neamul de râs. Bătrânii noștri nu s-ar fi dus la Acces Direct, acolo unde niște isterici de-ai noștri mai aveau puțin ca să ajungă. Bătrânii noștri știau limitele. Și când spun bătrâni, mă refer la cei cu minte, înțelepți, ăia pe care nu-i mai regăsim, nu la ăia care au dat în judecată uniunea din care s-au hrănit, cu care s-au plimbat, și-au făcut nume.

Varol Amet - deputat UDTTMR - 2020-2024Naim Belgin contestă în continuare existența tătarilor din România!

0 comentarii

Share/Bookmark


 Naim Belgin contestă în continuare existența tătarilor din România!

    Maimuța cu fund roșu, Naim Belgin zis și Trântă, prostul de serviciu, rușinea tătărimii, a contestat din nou dreptul tătarilor la reprezentare în Parlamentul României și accesul acestora la finanțare. "Al tătărimii" este impropriu spus, deoarece această meduză, contestă chiar existența tătarilor pe aceste meleaguri ca minoritate etnică. Această trântă în adevăratul sens al cuvântului, cu privirea lui ce emană numai inteligență nu, e capabil doar de a face rău și atât. Dar după cum am spus, nu o face gratuit, ci pentru ruble... Se pare că acest individ nevertebrat, trebuie să fie o moluscă până la capăt, de toți banii cu care rușii îl finanțează pentru a distruge și fărâmița comunitatea tătară din România.
   Acest cretinoid cu aspect de neanderthalian, care poate ieși în evidență și își poate da importanță doar în astfel de momente când sabotează comunitatea tătară, împreună cu toată șleahta de dobitoci din jurul lui, ar merita scoși în afara acestui neam iar numele să le fie pomenit doar în batjocură. Acțiunile acestor idioți nu trebuiesc uitate și lăsate fără plată!
  În plus, nu este clar cum poate fi acceptată de către vreo instituție din România, contestația unui astfel de personaj, care dacă ar fi fost peste ocean, avea loc doar la Guantanamo...
  Așadar, băi prostovane Naim Belgin, nu ești în măsură să vorbești de proști la cât de trântă ești! Ceea ce faci nu este nicidecum dovadă de inteligență, ci dovada faptului că ești un instrument putinist, o scursură bolșevică!


Fața nevăzută a contestatarilor UDTTMR

0 comentarii

Fața nevăzută a contestatarilor UDTTMR


Dacă vreți să aflați adevărata față a celor ce vă manipulează, a lui Naim Belgin (UDT), Fildis Reșit (UCT), ori a Comitetului de reorganizare, și ce interese ascund aceștia în spatele vorbelor dulci în "interesul tătarilor", citiți ceea ce urmează.


 

    Trebuie specificat că povestea politicianului Naim Belgin zis "Trântă" începe cu furtul logoului Municipalității Metropolitane Istanbul.

Istanbulul i-a furat logoul!
Naim Belgin    Este la îndemâna oricui să se convingă fiecare, intrând pe conturile acestora de facebook, ca să constate că aceștia reprezintă interese obscure din afara granițelor României, și nicidecum interesele comunității tătare din România și ale României. Circulă vorba prin târg că aceștia sunt în vederea serviciilor secrete  din pricina legăturilor strânse pe care le au cu anumite entități... Este și evident, pe pagina de facebook al lui Naim Belgin întâlnind foarte des steagul rusesc, acesta și apropiați ai acestuia efectuând vizite în Rusia, sub diferite pretexte. Este binecunoscut faptul că acesta este de asemenea un fundamentalist islamic anti-american și anti-european. 

Tătarii din Kazan sunt Calul Troian rusesc în sânul tătarilor din Dobrogea
Arabs money?
Naim Belgin a vizitat Moscova la 4 ani de la ocupația Crimeei
Naim Belgin se laudă cu diplome ce poartă steagul Rusiei. Russian money?
  

 Iar toate acțiunile acestuia se petrec pe fondul situației disperate în care se află Crimeea și tătarii crimeeni sub ocupația rusă. Fraternizăm cu dușmanul neamului? Asta se numește trădare. Dacă aveam statul nostru, asta se pedepsea probabil prin condamnare la moarte.

În primul rând, nu prea dă nimeni doi bani pe mesajele lui, iar la ce se referă Naim Belgin în această postare, doar el știe. Ar trebui să fie conștient că își face nunțile, pardon, festivalurile, cu țigani și alte etnii, pentru că în continuare tătarii sunt cu UDTTMR. Iar sediul UDTTMR aparține tătarilor. Semnăturile de susținere o spun, nu eu. Iar el, având o altă uniune, alt sediu, altă politică, alte interese, ce îl frământă cine unde stă? Și să nu mai mintă, că dacă se încălca legea, clădirea era evacuată și sigilată. Iar dacă s-a luat ceva cu forța, legea o spune, nu tu. Au mai mințit și manipulat tătarii, Comitetul si uniunile voastre de carton, când au spus că UDTTMR nu mai există. Iar ea există și acum. Conducerea și factorii de decizie sunt aceleași ca cele dinainte de criză și deciziile instanțelor. Spre exemplu, din cauza pandemiei, alegerile locale au fost amânate, și mai puteau fi amânate. În tot acest timp, primăriile nu au rămas în vid de putere, primarii și consiliile locale nu și-au pierdut prerogativele. Dacă alegerile parlamentare se amână până în primăvară, România nu rămâne în vid, România nu se dizolvă și nici nu cheamă întemeitorii țării să pună ei o conducere.
Cât de penibili puteți să fiți! Cretin de penibili. Iar dacă ați fi într-adevăr cu "inima curată", corecți și cu credință în Allah, nu ați minții și manipula masele. Până atunci, hai să nu mai facem cărțile rușilor...Alla alay şilernı köre!
  
Dacă facem o vizită simplă și pe contul lui Fildis Reșit, autoproclamatul "preşedinte al tătarilor" deși nimeni nu îl cunoaște și nici fața nu îl ajută, constatăm că acesta are o mulțime de fotografii alături de atașați diplomatici din lumea arabă, mai puțin poze alături de tătari. Eu zic că dacă ar închide gura la poze, ar avea capul mai mic și i s-ar vedea și urechile. Poate că după aceea își doresc și alții decât arabii să facă poze cu el. Dar să lăsăm gluma deoparte că avem lucruri foarte serioase de discutat.


Fildis Reșit
Singura situație în care tătarii l-au văzut, de fapt, tătăroaicele, a fost evenimentul plin de COVID, lăsat cu scandal, pe care l-a provocat din aviditatea de autopromovare. Nu putem sări peste faptul că acesta, în colaborare cu Mohammad Murad a împărțit pachete în comunitate cu ocazia unei sărbători. Mohammad Murad fiind controversatul om de afaceri libanez care a candidat la primăria Mangalia la recentele alegeri, și care a fost surprins dând mită electorală din mașina proprie. O coincidență că  vorbim tot despre un arab?

  Este mai mult decât evident datorită propriilor acțiuni, că orientarea acestor două personaje, Naim Begin (UDT) şi Fildis Reșit (UCT),este către lumea pro-rusă, pro-arabă, erdoganistă, anti-americană și anti-europeană. Pentru acest Fildis Reșit, tătarii nu au existat până la înființarea peste noapte a afacerii de familie, UCT. Și nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, intrați pe contul acestuia de facebook, sau priviti aceste capturi.
până la 22 sept 2019 Fildis Reșit nu avea vreo postare legată de tătari, doar poze de familie


cu toate astea, la 21 dec 2019  acesta se autoproclama "președintele tuturor tătarilor din România"

neinspirat să pui în logo, stema tătărească pe harta/conturul țării, doar dacă nu cumva o revendici.

deși se prezintă ca uniune CULTURALĂ, nu ştie scrie corect  tătărește: QURBAN

Până în septembrie 2019, Reșit Fidis avea foarte puțini prieteni pe facebook, și de asemenea puține like-uri la postările care erau de familie. După această perioadă, a început să ceară prietenii în mod masiv, eu fiind probabil unul dintre puținii căruia nu a îndrăznit să-i ceară prosteala. Îi sunt recunoscător pentru asta, și măgulit de asemenea că nu mi-a jignit inteligența. Nu la fel pot spune despre cei mii care au acceptat prietenia acestuia ca apoi să fie prostiți la propriu de acesta. Dar fiecare cu mintea lui...Practic el și-a pregătit audiența discursului politic din "prieteniile" cerute de pe facebook. E politrucul tipic de facebook, ahtiat după notorietate și funcții, care se mai pricepe să trucheze și poze (cine are ochi pentru asta, observă).

Tot arab, dar poza asta e trucată. Nu cunoaștem motivul.


Arabi
ArabA se consemna și reține că și Reșit Fidis a fost în UDTTMR, la fel ca și Naim Belgin!
Și unde sunt tătarii și interesele lor în toate aceste poze? Măi tătari, v-ați tâmpit? Puneți botul la toți fariseii? Păi nu aveți ochi să vedeți că acesta, împreună cu soția lui, nu fac decât să alerge după funcții? Câte straturi de țiglă pe casă trebuie să nu ai, ca să crezi asta: dintr-un nimic absolut, peste noapte avem într-o familie un președinte al tuturor tătarilor și o candidată cu pretenții la primăria Constanței! Băi, ne-am tâmpit?

Ca să înțelegem mai bine care ar fi interesul Rusiei, a lumii arabe anti-americane, și a Turciei erdoganiste, ca tătarii din România să fie dezbinați, trebuie în primul rând să realizați reciprocitatea dintre acești factori: Turcia sprijină Rusia și lumea arabă anti-americană ; Rusia sprijină Turcia și lumea arabă anti-americană; Lumea arabă anti-americană (anti-occidentală) prijină Rusia și Turcia.

   De ce vor acestea o comunitate tătară dezbinată? Simplu! O comunitate tătară și musulmană care beneficiază de reprezentant parlamentar și sprijin financiar de la statul român, deci de independență, nu are nevoie de Turcia și poate contesta politica lui Erdogan, poate avea o poziție fermă în fața politicii religioase a anti-occidentalilor islamiști din lumea arabă, și poate avea o poziție anti-rusească clară, în spiritul european. Așadar, ca să contracareze această independență politică, financiară și spirituală a tătarilor din Dobrogea (și nu numai), și pentru a îi aduce pe aceștia la dependența de ei, cei pomeniți mai sus, finanțează și sponsorizează organizații, cooptează oameni, îi promovează în anumite medii, forțându-le o anumită notorietate astfel încât aceștia să poată manipula la rândul lor masele din comunitățile vizate. Astfel avem niște lideri de entități obscure, care au reușit ca în decursul a câtorva ani să ducă UDTTMR în imposibilitatea de a-și mai exercita atribuțiile și menirea.
    Credeți că e o coincidență că toate problemele legate de această comunitate, au apărut din senin și duc toate la același grupuri de interese interne şi internaționale? E o coincidență că muftiatul, prin intermediul muftiului, a fost atacat în aceeași perioadă, sistematic?
   A nu se uita că toate acțiunile de sabotaj au fost îndreptate către UDTTMR, singura și unica organizație recunoscută de statul român pentru a reprezenta comunitatea tătară. A nu se uita, că în tot acest timp, în care UDTTMR a primit lovitură după lovitură, nimeni dintre cei care declarativ susțin UDTTMR, nu a ridicat un deget în apărarea acesteia. Din contră, chiar și cei care își datorează carierele și funcțiile politice, afacerile personale, situația materială a familiei, notorietatea, au întors spatele UDTTMR, ba chiar au contribuit activ la situația actuală a acesteia.

Comitetul de reorganizare
, este format în mare parte din foști membri UDTTMR, care în diverse contexte au fost înlăturați de la beneficiile pe care le oferă această organizație, dar nu după ce s-au înfruptat la rândul lor. Au fost factori decizionali care în trecut au contribuit decisiv la situația de dispariție în care se află tătarii din România din punct de vedere etnic, prin măsurile pe care NU le-au luat.
Comitetul de Reorganizare - singurii tătari de valoare în viață, ever!

Cei care acum critică UDTTMR, sunt cei care se plimbau cu adevărat în familie pe banii uniunii, pe când majoritatea copleșitoare era nebăgată în seamă. Un autocar, de la o anumită firmă doar, era de ajuns, ba chiar pe jumătate plin pentru a satisface plimbările celor de prin uniunea acelor vremuri. Restul tătărimii abia dacă afla că uniunea are buget, iar de plimbări, nici atât. Era atunci o adevărată afacere de familie cu circuit închis, dar cine să spună prostimii credule aceste adevăruri?

Reînvierea tradițiilor în familie pe banii UDTTMR. Deocamdată e pe sponsorizări, dar scot ei pârleala...Nu se vor mai plimba cu o firma de transport ci cu cea a lor - asta e "reorganizarea", v-ați prins?!


Printre aceștia sunt cei care pe baza faptului că dețineau funcții în cadrul UDTTMR, dețin acum funcții bine plătite în instituții ale statului. Deși critică cu multă demagogie activitățile UDTTMR, tot ceea ce fac ei este să copieze la indigo activitățile uniunii. Dacă mâine li s-ar oferi toate funcțiile de conducere, cu acelați CR, nu ar mai avea nimic de obiectat, datorită autosuficienței de care aceștia suferă.

Dar să pomenim și de "democrația" pe care acești demagogi o tot trâmbiță. Sunt blocat pe pagina lor de facebook, și să nu vă gândiți că poate am fost acid, ci doar am fost prezent cu anumite adevăruri. Care se pare că i-au deranjat, și au procedat "democratic" blocându-mă. Vă dați seama ce "democrație" au ăștia în cap? Când or "reorganiza" ei, și vor ajunge la os, și când vei veni cu o opinie, te vor democratiza pe ușă afară cu un block. Am reținut? Am reținut.

Așa văd eu pagina comitetului - nu pot aprecia, nu pot comenta, deoarece sunt blocat de democrația și corectitudinea întruchipată între tătari.


Scopul acestora? Notorietatea și avantajele financiare și profesionale pe care aceștia le-ar avea dacă ar ocupa funcții de conducere în UDTTMR, sau în Parlamentul României. Să ne aducem aminte că, pentru a-și atinge scopurile, au mințit tătarii că UDTTMR nu mai există, că nu mai are președinte, că nu mai are statut. Dovedindu-se ulterior că au fost manipulări grosolane, care însă au plantat în rândul comunității sămânța îndoielii și a nesiguranței. O manipulare în stil bolșevic. UDTTMR există și este recunoscută de statul român.

Asta e crema tătărească, cei care au rămas fără țâță după ce nu au mai fost în UDTTMR

Aceste iluminiscențe ale tătarilor, deștepții pământului, nu stăpânesc o regulă simplă de scriere în limba tătară - Qıdırlez. Asta este dovada că nu știu limba tătară!


    Chiar credeți că lor le pasă de tătari? Cel mai simplu este să critici pe cei care sunt la putere. Când tu nu ai demonstrat niciodată nimic! Ba chiar ai avut ocazia, dar n-ai fost în stare. Nu știi să vorbești sau să scrii tătărește. Nu știi să faci diferența între nuntă, congres și festival. Ești prost/proastă până și în poze. Nu te recomandă nimic. Chiar dacă ești un profesor de matematică cu cărți scrise (știm noi cum și cu ajutorul cui!), nu garantează că te pricepi să pui pe picioare o comunitate. Nu pot să vorbesc de toți, că nu merită timpul, dar ce trebuie știut este că nici unul dintre cei care contestă, dar absolut niciunul, nu a demonstrat că ar face lucrurile altfel, ar avea o altă a bordare și viziune, ba din contră, au arătat că vor organiza, și ei, 8 Martie, și niște spectacole pentru mulțime unde vor urca pe scenă cu zâmbet tâmp și discurs bolșevic.
   Revin și vă întreb: chiar credeți că lor le pasă de tătari?
  Cum se justifică atunci faptul că până și în al doisprezecelea ceas, aceștia sabotează accesul UDTTMR la reprezentare în Parlament și implicit la finanțare?
   Cum pot explica aceștia faptul că deși nimeni altcineva nu poate înlocui UDTTMR, ei condamnă o comunitate la dispariție pe plan politic și etnic?  

   Cum explică ei faptul că, pentru hrănirea propriilor orgolii, sute de copii tătari sunt și vor fi vitregiți de cursurile comunitare, de taberele și excursiile organizate cu scopul socializarii intercomunitare, vitală pentru existența pe viitor a tătarilor.
   Cum pot explica ei că tătarii nu vor beneficia în continuare de spectacole, festivaluri, simpozioane, de promovarea culturii și tradițiilor tătare. Și când fac referire la acestea, nu mă refer la fâsurile autentice organizate pe genunchi de comitet sau alte organizații obscure.
   Cum pot ei justifica aceste acțiuni care sunt fără doar și poate sabotaje îndreptate împotriva comunității tătare?!
   Nu UDTTMR este cea care pierde reprezentarea în Parlament, și nu UDTTMR este cea care pierde finanțarea! Cei care pierd sunt doar TĂTARII care nu vor putea beneficia de aceste avantaje datorită acțiunilor subversive ale acestor indivizi și individe.
  Nici nu se sinchisesc să justifice deoarece pe unii dintre ei chiar nu îi interesează, deoarece probabil nu vor mai fi peste alți 4 ani de criză pentru tătarii din România... După ei potopul!

    Sunt multe de spus și de lămurit, însă voi reveni cu un alt material, în care vom lua la puricat mai pe larg fiecare aspect.

    Acestea fiind spuse, ATENȚIE cui dați crezare, cui îi suflați în pânze, pe cine susțineți, că nu totul este așa cum pare și se prezintă. Susținerea acordată greșit de comunitatea tătară, poate duce la accelerarea distrugerii noastre, prin simplul fapt că încurajați aceste acțiuni de subminare și sabotaj etnic. Deschideți bine ochii ca să vedeți ce se ascunde în spatele cuvintelor dulci și discursuri opozante, deoarece ştim prea bine „drumul spre iad este pavat cu intenţii bune”!

  Aveți mai jos un articol din România Liberă, care m-a inspirat în această postare, fiind despre posibila complicitate a Rusiei în acțiunile lui Naim Begin (UDT) şi Fildis Reșit (UCT)
https://romanialibera.ro/investigatii/dupa-raptul-teritorial-din-crimeea-rusia-pofteste-si-la-tatarii-din-dobrogea-825138

  Dar în final, hai să punem pentru posteritate, nişte fotografii ale celor care au contestat
şi altfel au pus în pericol comunitatea tătară
, desemnarea unui deputat din partea UDTTMR, și finanțarea acesteia pentru următorii 4 ani, după cei 4 de criză. Practic cei care vor pune crucea pe identitatea tătară din Dobrogea!
Să le reamintim numele întreg: Naim Belgin, Reșit Fildis, Sinan Ismail, Iuksel Mambet, Ibadula Denis, Rafi Eden, Bari Zerrin, Agali Erol, Asan Modin, Suliman Metin.
Cei care vor retracta contestațiile, vor fi specificați ulterior. Dacă nu, îi vom pomeni constant de acum încolo, într-un mare fel.

Sinan Ismail
Iuksel MambetRefi Eden
Suliman Metin
Zerrin Bari
Ibadula Denis  


Asan Modin

Agali ErolUpdate 14.10.2020
- comentariul acesta a fost adăugat de mine la postarea de pe facebook a UDTTMR prin care anunțau pierderea reprezentanței în Parlamentul României, în urma contestațiilor depuse de către: Iuksel Mambet, Ibadula Denis, Rafi Eden, Bari Zerrin, Agali Erol, Asan Modin, Suliman Metin, Sinan Ismail, Fildis Reşit şi Naim Belgin. Aceștia sunt singurii vinovați pentru pierderea suferită de comunitatea tătară pentru următorii 4 ani, deoarece fără contestația acestora, tătarii aveau reprezentant și implicit finanțare, dosarul fiind la acel moment acceptat de către BEC. Faptul că ei dau vina pe alți factori sau alte persoane, este doar ca să îți acopere și să își justifice mișelia, trădarea față de tătari și faptul că au distrus toată comunitatea ca să plătească polițe personale! Postări precum cele ca ale habarniștilor gen Ozghiun Menabit, un deja consacrat nevertebrat alergător după funcții politice și băgare de seamă, arată de fapt disperarea acestora în a accede la conducerea UDTTMR, nimic mai mult.

    Revin acum, după ce s-a tras concluzia, că mintea cea din urmă pe care speram să o capete acești sabotori de neam, n-au avut-o, asta dacă au avut-o vreodată.
    Au dat dovadă de cinism, dar în același timp de cretinism, prin care au condamnat încă o generație de copii la uitare, și o întreagă etnie, a lor și a propriilor familii, la un pas mai aproape de extincție.
    Rezumându-mă doar la copii, un copil care acum 4 ani avea 10 ani și putea participa la cursurile uniunii, acum are 14, iar peste alți 4 ani are 18, major. Acesta nu va mai putea și nu își va mai dori să vină alături de tătari, pentru că nu a avut tangență cu ei în cei mai importanți ani ai vieții lui, cei de dezvoltare personală. O persoană care avea 75 de ani acum 4 ani, peste alți 4 va avea 83... dacă va avea. Acea persoană este bunicul sau bunica ta, care acum ceva timp te aplauda cu lacrimi în ochi auzindu-te spunând o poezie despre tătari. A fost ultima dată...
     Dar credeți că interesează pe acești subversivi despre copiii și seniorii comunității noastre? Nu. Pentru ei copiii sunt buni doar ca să le danseze un dans, să le spună două poezii, ca să poată lua ochii prostimii credule că "ia uitați ce putem noi!". Exact atâta pot să construiască. Dar după cum se vede, se pricep de minune la distrus.
    
    Așadar, acești "intelectuali", aceste "minți luminate", "cei mai aleşi dintre tătari", "cei fără cusur", "cei cu multe facultăți", "cei nepenali", "cei hărăziți prin naștere să conducă pe tătari", "cei corecți", "cei cărora li se cuvine", "cei care nu sunt şoferi"... au reuşit să îngroape și să reducă la tăcere o întreagă comunitate.
   Prin manipulare și minciună, din spatele unor zâmbete false și cuvinte ticluite, folosind fisurile legislative dar și incapacitatea majorității de a înțelege cum funcționează comunitatea tătară, au reușit să ducă o întreagă etnie tătară în derizoriu, de râsul celorlalte etnii. Au adus tătarul de rând în situația de a se explica, de a se justifica în fața altora pentru acțiunile câtorva personaje ce par acum ieșite din cort.
În toți cei ultimi 4 ani, singurii care s-au țigănit la propriu, care au mințit și manipulat, care au tăvălit pe tătari prin praf și noroi, au fost aceste scursuri ale etniei noastre. Toate televiziunile și fițuicile, toți așa zișii jurnaliști, aserviții și fițuicile lor ieftin de cumpărat, au trecut prin foc și pară comunitatea noastră cu ajutorul acestor infideli.
    Acești indivizi și individe, au demonstrat prin propriile acțiuni că dacă ar accede la putere, nu ar face nimic diferit decât s-a făcut până acum în UDTTMR.
     Au reușit să organizeze o serie de acțiuni (8 Martie sau 13 Decembrie) în același stil precum UDTTMR. Nimic schimbat, nimic în plus. Plătesc și ei o firmă de autocare ca să care lumea la evenimente. Acum plătesc firma din banii de sponsorizări, zic ei (deși cred că transportul este însuși sponsorizarea) dar din ce bani o vor plăti dacă vor prelua ei uniunea? Vor face acelaşi lucru pentru care acuză acum uniunea că face? Vor plăti firma de transport din banii uniunii, a tătarilor. Atunci va fi corect ceea ce acum pentru ei este incorect? E incorect să aduci tătarii la evenimente, să îi aduci la un loc?
  
   De ce între ei sunt proprietari de hoteluri și alte afaceri? Știți că afacerile lor actuale și profesional s-au dezvoltat pe fondul implicării lor din trecut în cadrul uniunii? Știați că aceștia au ocupat funcții în UDTTMR, cu ajutorul căreia afacerile lor duduiau. Unde erau cazați participanții la festivaluri? Unde erau cazați musafirii? La care restaurante mâncau? Cu cine se deplasau?

    Credeți că îi doare pe ei la bască de tătari?
  
  Organizează excursii pentru tătari în Turcia, la "mecca" tătarilor. De ne-ar da și turcii atenție pe cât îi prețuim, ar trebui să nu trecem prin astfel de situații. Dar după ce că nu ne ajută, ne ajută să ne și dezbinăm...Dar asta e altă poveste, pe care mulți nu o pot înțelege din autocarul de pe drumul de Istanbul...
    Acești indivizi și individe, nu fac contrast, și organizează aceste deplasări, pentru că este un instrument de manipulare similar găleților pesediste. Îi adunăm la un loc cu o ofertă ieftină, și acolo le spunem cât de rău e ăla și ăla, că uniunea nu mai există, că ăla și ăla e ilegal... Pe prosteală. Că lumea ar trebui să realizeze că toate s-au dovedit minciuni.
    Apoi, sindrofiile și plimbările sunt de fapt o ocazie ca câteva personaje să vorbească de pe scenă auditoriului, cu scopul promovării personale. Până și lansările de carte au acest substrat, ei profitând de nevoia de băgare de seamă a câtorva vârstnici. Și s-a văzut, unii dintre ei au participat la alegerile locale. Doar că, nu știu ce au sperat ei, dar au primit voturi cât să își dorească să se ascundă o vreme.
    Pomenind de "dictatură", democrația lor se rezumă la blocarea mea și a altora pe paginile lor de facebook. Asta este "democrația" cu care ei ne vor alinta și trata dacă vor ajunge vreodată să ne conducă așezați în funcțiile pe care și le doresc la uniune și la stat (!). Oare ne vor mai zâmbi tâmp de pe scenă, din birourile uniunii, de pe holurile instituțiilor publice? Oare toți susținătorii lor vor mai avea acces la informații și la banii uniunii? Ei au pretenția încă de pe acum ca nimeni să nu îi contrazică.
Și nu în ultimul rând, aceste personaje, habar nu au despre cultura, tradițiile și istoria tătarilor. Nu stăpânesc elementarul. Nu știu că religia e islamică, nu musulmană, nu știu că noi suntem tătari iar turci sunt ăia din Anatolia. Ei nu știu să scrie sau să citească în tătară, deși acel gură-cască din poze, și-a pus la organizație denumirea de "culturală"... Ce e cultural la el, când nu e în stare să copieze corect o urare de pe pagina UDTTMR ca să o pună la el? Iar "trântă" ăla de la Medgidia, de ani de zile nu e capabil să-și numească corect un festival de doi lei făcut pentru și cu români și țigani. "Toy" nu "toi" (nuntă), Qurultay nu "kurultai" (congres) și Sabantoy (sărbătoare kazană) a fost tot ce i-a putut debita mintea. Dar pune cretinii să facă rău, că vor reuși! Deși ei au "uniunile" lor, scopul lor este să scape de UDTTMR, deoarece știu că altfel nu au cum emite pretenții.
   
    Deci, despre asta e vorba! Aceştia sunt acei câțiva sabotori de neam, care simulând dragostea de tătari, au reușit să îi îngroape doar pentru că nu le-a ieșit lor pasența.


    "Nici noi, dar nici voi" - deviza lor.

     În timp ce "noi" sunt câteva persoane, "voi" au fost, pe lângă cele peste 5000 de semnături, toți acei tătari care și-au dorit din tot sufletul lor ca uniunea să își revină pentru a-și continua treaba. "Voi" sunt acei tătari care nu înțeleg luptele politice, "voi" sunt acei tătari care nu știu de ce românii îi întreabă "dar de ce sunteți așa de dezbinați?", "voi" sunt acei tătari care veneau să își vadă copiii sau nepoții pe scenă, "voi" sunt acei copii care își dau zile din copilărie ca să învețe despre tătari, "voi" sunt profesorii și îndrumătorii care voluntar sau contra unor sume modice dar poate necesare, își neglijau propriile familii ca să meargă la cursuri, la repetiții, să pregătească spectacole, să aibă grijă de copiii noștri în deplasări. "Voi" sunt cei mulți, "nevinovații fără vină". Pe când "noi" sunt doar ei, cei câțiva ahtiați de funcții, notorietate și bani. Iar aceștia sunt cei pe care tătarii ar trebui să îi arate cu degetul oriunde îi vede:
Iuksel Mambet,
Ibadula Denis,
Rafi Eden,
Bari Zerrin,
Agali Erol,
Asan Modin,
Suliman Metin,
Sinan Ismail,
Fildis Reşit,
Naim Belgin.

Numele lor le găsiți public și aici: