⇒⇐ MEN TATARMAN TATARMAN, DUNYAĞA QOL ATARMAN, YAMANLIQTAN QAȘARMAN, YAQȘILIQMAN YAȘARMAN, QAYDA BARSAM AYTARMAN, MEN TATARMAN TATARMAN!⇐⇐********* Qoș keldĭnĭz saypamĭzğa! Qapımız așıq törĭmĭz boș!

Nawrez - Sărbătoarea Primăverii la tătari

Share/Bookmark🪻 Nawrez-ul este o sărbătoare milenară ce reprezintă sosirea primăverii și a Noului An. Este o sărbătoare ce datează din perioada pre-islamică a tătarilor, având origini persane.


🌷 În Dobrogea, în perioada echinocțiului de primăvară, începând cu 21 martie, copiii împodobesc cu flori de primăvară o ramură de copac, cu care merg să colinde pentru a vesti sosirea primăverii, cântând colindul specific:
“Nawrez keldĭ körĭnĭz, (Noul An a sosit, priviți,)
Körĭmnĭgĭn berĭnĭz, (Ne dați ori nu ne dați,)
Cennet bolsın cerĭnĭz, (Ca în paradis să trăiți,)
A za, Nawrezĭm mubarek!” (Primăvară fericită să aveți) (…)
Colindătorii sunt răsplătiți de către gazde cu dulciuri, fructe și ouă vopsite, iar în ramură (nawrez bayrağı) sunt agățate diverse obiecte, marame, batice sau batiste.


🌸 În întâmpinarea Nawrez-ului se pregătește casa şi curtea, se gătesc diferite mâncăruri tradiţionale. Se împodobește masa cu grâu încolțit și flori de sezon. Grâul încolțit reprezintă belșugul iar vopsirea ouălelor renașterea, reluarea unui ciclu al vieții. Tătarii considerau că până nu cade coaja de ou pe jos nu vine primăvara.


🥀 În vechime, începutul unui an calendaristic era considerat momentul renașterii naturii, începutul primăverii, când se dădea și startul noului ciclu agricol.
🪻 Ziua de 21 martie a fost declarată "Sărbătoarea Sosirii Primăverii - Nawrez" pentru membrii minorităţii tătare din România, fiind instituită prin Legea nr. 333/2015, inițiată de deputatul Amet Varol.
🌷 În anul 2009, UNESCO a înscris Nawrez (Nowruz) pe Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității. În anul 2010 Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) a adoptat rezoluţia prin care data de 21 martie a devenit Ziua Internaţională Nawrez (Nowruz).


**************
🪻 Nawrez is a millennial celebration that represents the arrival of spring and the New Year. It is a celebration that dates back to the pre-Islamic period of the Tatars, having Persian origins.
🌷 In Dobrudja, during the spring equinox, starting on March 21, childrens decorate a tree branch with spring flowers, with which they go caroling to announce the arrival of spring, singing the specific carol:
“Nawrez keldĭ körĭnĭz, (The New Year has arrived, look,)
Körĭmnĭgĭn berĭnĭz, (You give us or don't,)
Cennet bolsın cerĭnĭz, (Wish you live like in paradise,)
A za, Nawrezĭm mubarek!” (And have a Happy Spring) (…)
The carolers are rewarded by the hosts with sweets, fruits and painted eggs, and various objects, scarves, handkerchiefs or kerchiefs are hung on the branch (nawrez bayrağı).


🌸 To welcome Nawrez, the house and the yard are prepared, different traditional dishes are cooked. Decorate the table with sprouted wheat and seasonal flowers. The sprouted wheat represents abundance and the dyeing of eggs represents rebirth, the resumption of a cycle of life. The Tatars believed that spring doesn't come until the eggshell falls on the floor.
🥀 In ancient times, the beginning of a calendar year was considered the moment of the rebirth of nature, the beginning of spring, when the new agricultural cycle began.


🪻 March 21 was declared "The Feast of the Arrival of Spring - Nawrez" for the members of the Tatar minority in Romania, being established by Law no. 333/2015, initiated by deputy Amet Varol.
🌷 In 2009, UNESCO entered Nawrez (Nowruz) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. In 2010, the General Assembly of the United Nations (UN) adopted the resolution by which March 21 became the International Nawrez (Nowruz) Day.0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

COMENTARIILE SUNT SUPUSE MODERARII INAINTE DE PUBLICARE!
COMENTARIILE "ANONIM" NU VOR FI PUBLICATE!