miercuri

Cifrele / Rakamlar

tatar,tatarca,tatarşa,tatarlar,tatarlık,tatarım,tatarman,tartar,tatarsNumerele de la unu la zece

Tatara dobrogeană:

1 bır; 2 ekı; 3 uş; 4 dort; 5 beş;  6 6 altı; 7 yedı; 8 sekız; 9 doqızz; 10 on

10 on; 20 igrim; 30 otiz; 40kirk; 50 elli; 60 altmiş; 70 yetmiş; 80 seksen; 90 doksan; 100 yuz;
1000 bin; 2000 eki bin; 10.000 on bin; 20.000 igrim bin; 1oo.ooo yuz bin; 1.000.000 bir miliyon


Turcic
Turca veche+birikiüchtörtbeshaltïyetisäkiztoquzon
Bulgar
Chuvashpêrikvis'tâvatpilêkults'ichsakârtâkhârvun
Sud
Turcabirikiüçdörtbes,altiyedisekizdokuzon
Turca crimeanabirekiüs,dürtbís,altiyedisigiztohuzon
Turkmenabirikiuchdörtbeshaltiyedisekizdokuzon
Khalajbi:äkkiü:chtö:rtbe:shaltaye:ttisäkkiztoqquzo:n
Gagauzabirikiüchdörtbeshaltiyedisekizdokuzon
Azerabirikiüçdördbes,altIyeddisekkizdoqquzon
Qashqaybirikkiüchdörtbä'shon
Est
Uyghurabirikkiüchtörtbæshaltæyættæsækkiztoqquzon
Uzbekabirikkiuchto'rtbesholtiyettisakkizto'kkizo'n
Uygurii
galbeni
pêrîshkeushtörtpesaltIyekhtîsaqIstoquson
Salarbyrigiujdiotbeshaltyyidysekisdoquson
WYughurbyrshigyushdiortbesahldyyidysaghysdohghyson
Fu-yü Gïrgïsbïrigiushdurtbishaltïchitisigisdog^uson
Chagatay+birikiüchtörtbeshaltïyetisekiztoquzon
Vest
BashkiraberikeøsdoertbishaltIetehigedhtughIdhun
Karachaybirekiyuchtyortbeshaltijetisegiztoghuzon
Karaimabirekiitsdyertbesaltiyedisegiztoghuzon
Kumykabirekiüchdyertbeshaltiyettisegiztoghuzon
Tatara din Kazan
berikeöchdürtbishaltijidesigeztugizun
BarababirikiütstörtpäshalttiyädisäkiztoGizon
Tatara din Crimeeabirekiuch'dyortbeshaltiyedisekizdok`uzon
Central
Kazakhabiryekiushtortbesaltizhettisegiztoghizon
Kyrghyzabirekiüchtörtbeshaltyjetisegiztoghuzon
Nogaibirekiüshdörtbesaltiyetisegiztogizon
Karakalpakbirekiüshtörtbesaltizhetisegiztoghizon
Nord
YakutabiirikkiüstüörtbiesaltasetteaGIstoGusuon
Dolganbiirikkiüstüörtbiesaltahetteagistogusuon
Khakaspirikiüstörtpesaltichetisegistoghison
AltaybirekiüchtörtbeshaltIjetisegistoguson
Chulympir'igiütstörtpeshaltijedisegistoghuson
Shorpiriygiüshtörtpeshaltichettisegistoguson
Tuvanbiriyiüshdörtbeshaldichedisestoson
Karagasbiräihiüis,törtbeis,altèt~edèsehestohoson

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

COMENTARIILE SUNT SUPUSE MODERARII INAINTE DE PUBLICARE!
COMENTARIILE "ANONIM" NU VOR FI PUBLICATE!