⇒⇐ MEN TATARMAN TATARMAN, DUNYAG'A QOL ATARMAN, YAMANLÎQTAN QAȘARMAN, YAQȘÎLÎQMAN YAȘARMAN, QAYDA BARSAM AYTARMAN, MEN TATARMAN TATARMAN!⇐⇐********* Qoș keldînîz saypamîzg'a! Qapîmîz așîq torîmîz boș!

Keştı endı. Bekir Sıdkı Cobanzade

Share/Bookmark


Keştı endı
Bekir Sıdkı Cobanzade

" Altmış yaşında bır kart avuzından
Amdi Giraybay"

Kun qawuşıp awğan son,
Cengem sıyır sawğan son,
Anam "laqşa" keskende,
Aqşam celı eskende,
Maşaq cıyıp qaytqanım,
Colda turku aytqanım,
Tuşday tuşe esime.
Gul taqıp dal fesime,

Şeşekten tan orgenım,
Şolde cılan korgenım
Koz aldımdan ketmeycek
Menı raat etmeycek...

Babam arpa salğanda,
Aqam şeren salğanda,
Men bodene tutqanım,
Cımırtasın sıtqanım...
Qayda qaldı quwanıp,
Bayramlarda qol alıp,
Qartanama barğanım;
Aqşam qonup qalğanım...

Gulterekler solğanda,
Cer appaq qar bolğanda,
Tawuqqa cem sepkenım,
Carta şana tepkenım
Unutmayman bugun de
Tura kozum ogunde...

Indır aydap curgende,
Kuzde saban surgende
Caş asawnı mıngenım,
Qolan şolge sıngenım,
Şoban tulup şalğanda,
Tınıp taqsim alğanda,
Konlum coşup taşkanı
Surup ciyren qaşkanı,
Şolden koyge qaytqanım,
Uyge kelıp aytqanım
Bugunkıday bılemen,
Kozyaşımnı sılemen!...

Azbarda tay curgende,
İt kamalap urgende,
Taynı talman urğanım,
Kulup qarap turğanım...
Toyğandan son şorbağa,
Otmek salıp torbağa,
Şal maliynı cetkenım,
At baqmaga ketkenım
Bugun tuşse esıme,
Zor etıp gur sesımı
Cılay, cılay cırlayman
"Aq kalıp" nı sırlayman.

Baarde car şetınde,
Koynın qıbla betınde
Qozulu qoy baqqanım,
Ulaqqa şan taqqanım..
Beş parmaqnı şalğanda,
Cartı taqsim alğanda,
Em qoylarnı caydırıp,
Qart şobanğa saydırıp,
Koyge alıp qaytqanım,
Qartbabama aytqanım,
Hayalımda yaşaycaq,
Menı qurtday aşaycaq...

Toyda cuyruk şapqanda,
"Atlas cabuw" capqanda
Dort ormenı sozğanım,
Cuyruklernı ozğanım,
Şalğılarnı şaqırıp,
“Şalınız!” dep baqırıp,
Atım tıklap turğanı,
Kalbım turmay urğanı,
Halq cıyılıp qatıma,
“Maşşalla!” – dep atıma
Aytqanların bılemem....
Kozyaşımnı sılemen...

Tepreş kunu atlanıp,
Atqa catıp qatlanıp,
Yawlıq oynap alğanım,
Kureşke de qalğanım,
Şalt ayaqqa alğanda,
Men ırğaşıq salğanda,
Bellerınden sıqqanım,
Aqranlarım şıqqanım;
Canı cetken caşlarğa,
İşlemegen başlarğa
Toyğa barsam aytaman,
Uyge cılap qaytaman!…

Aygıdı şu zamanlar,
Yoq şındıkı yamanlar.
"Nabor" zorı bolsa da,
Curekke ot tolsa da
Halq tendurust saw edı,
Yaşamaq bır taw edı.
Bereketlı şollernın,
Suwu mamur gullernın
Tuz otmegın aşadıq,
Tatlı mabet yaşadıq.
Yalan aytqan yoq edı,
Cıgıt qarnı toq edı.

Son halq kettı qarşığa.
Qazaq toldı şarşığa.
Şaytıp koyler cığıldı,
Halqlar yaman sığıldı.
Tatar koşup ketken son,
Malın satuw etken son
Camıler de boş qaldı,
Koylar tolu koş qaldı
– Bu kunge de şoq şukur! –
Dedı qalğan qart, bukur,
Qarşıqada oturdı,
Ulle taşın toturdı…

Keştî endî bîzlerden,
Ey balalar, sîzlerden
Umutîmîz uzulmiy.
Sîz de bîzdiy suzulmiy
Cîgît…. Cîgît…. Bolînîz
Temîz bolsîn qolînîz
Toralsanîz qaytmanîz
Cawĝa sîrnî aytmanîz.
– Bondaydîr bo!.. – degende,
Qarşî, qarşî kelgende,
Kerekse qan atînîz,
Olîp raat catînîz.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

COMENTARIILE SUNT SUPUSE MODERARII INAINTE DE PUBLICARE!
COMENTARIILE "ANONIM" NU VOR FI PUBLICATE!