⇒⇐ MEN TATARMAN TATARMAN, DUNYAG'A QOL ATARMAN, YAMANLÎQTAN QAȘARMAN, YAQȘÎLÎQMAN YAȘARMAN, QAYDA BARSAM AYTARMAN, MEN TATARMAN TATARMAN!⇐⇐********* Qoș keldînîz saypamîzg'a! Qapîmîz așîq torîmîz boș!

Kunsayîm 2014 (calendar)

0 comentarii
Original seasons and months in Tatar -
2014 calendar
Share/Bookmark

2014 senesî Qayîrlî Bolsîn!

0 comentarii
Share/Bookmark