⇒⇐ MEN TATARMAN TATARMAN, DUNYAG'A QOL ATARMAN, YAMANLÎQTAN QAȘARMAN, YAQȘÎLÎQMAN YAȘARMAN, QAYDA BARSAM AYTARMAN, MEN TATARMAN TATARMAN!⇐⇐********* Qoș keldînîz saypamîzg'a! Qapîmîz așîq torîmîz boș!

Recensamantul populatiei 2011

1 comentarii
Share/Bookmark

Câteva cântece interpretate de d-na Chiamiran "Kamy" Chivu

1 comentarii
Share/Bookmark