⇒⇐ MEN TATARMAN TATARMAN, DUNYAG'A QOL ATARMAN, YAMANLÎQTAN QAȘARMAN, YAQȘÎLÎQMAN YAȘARMAN, QAYDA BARSAM AYTARMAN, MEN TATARMAN TATARMAN!⇐⇐********* Qoș keldînîz saypamîzg'a! Qapîmîz așîq torîmîz boș!

Sarı eşkı

Share/Bookmark


Sarı eşkı

Bır sarı eşkım bar edı
"Balalayım" der edı
Balaların şıbırtıp
"Bay bolayım" der edı.
Ey malım, ey,
Ey sarım, ey!

Bır sarı eşkım bar edı
"Balalayım" der edı
"Balalasam beş bolır
Şobanlarga eş bolır"
Ey malım, ey,
Ey sarım, ey!


Bır baynın bır ulı
Bırlep ketken eşkım,
Ekı baynın ekı ulı
Ekılep ketken eşkım,
Uş baynın uş ulı
Uşlep ketken eşkım,
Dort baynın dort ulı
Dortlep ketken eşkım,
Beş baynın beş ulı
Beştlep ketken eşkım,
Altı baynın altı ulı
Allap ketken eşkım,
Yedı baynın yedı ulı
Yedılep ketken eşkım,
Sekız baynın sekız ulı
Sekızlep ketken eşkım,
Dokız baynın dokız ulı
Dokızlap ketken eşkım,
On baynın on ulı
Onlap ketken eşkım,
Ey malım, ey,
Ey sarım, ey!

Alpak, malpak
Tabanlan calpak
İnanmasan şık tabak...
Cim, cim etermen
Cırmırta bersen ketermen.
Par, par etermen
Para bersen ketermen.
Tal, tal etermen
Talkan bersen ketermen,
Canaşa koyge cetermen
Senı maktay ketermen.

Uluna bergen oraktay,
Kızma bergen oymaktay,
Maga berdı tırnaktay,
Koz yaşlarım moşaktay...

Tatar qalq cîrî

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

COMENTARIILE SUNT SUPUSE MODERARII INAINTE DE PUBLICARE!
COMENTARIILE "ANONIM" NU VOR FI PUBLICATE!