⇒⇐ MEN TATARMAN TATARMAN, DUNYAG'A QOL ATARMAN, YAMANLÎQTAN QAȘARMAN, YAQȘÎLÎQMAN YAȘARMAN, QAYDA BARSAM AYTARMAN, MEN TATARMAN TATARMAN!⇐⇐********* Qoș keldînîz saypamîzg'a! Qapîmîz așîq torîmîz boș!

Sesiune Stiintifica Internationala: MOSTENIREA ISTORICA A TATARILOR

Share/Bookmark


In perioada 6 -9 octombrie 2010, va avea loc Cea de-a II-a Sesiune Stiintifică Internaţionala “Mostenirea istorică a tatarilor”, in Mamaia-Constanta.
Sesiunea stiintifica este organizata de UDTTMR in colaborare cu Institutului de Turcologie si Studii Central-Asiatice, Universitatea "Babes-Bolyai", Cluj-Napoca. Lucrările Sesiunii stiintifice se vor desfasura in limbile: romana, tatara, turca, engleză si rusa. Participa istorici din Turcia, Crimeea-Ucraina, Kazakistan, Republica Tataristan, Republica Moldova, Italia si Romania.
Deschiderea oficiala a sesiunii stiintifice va avea loc în data de 6 octombrie a.c., ora: 11.00, in aula Bibliotecii Judetene I.N.Roman din Constanta, în zilele de 7 si 8 octombrie lucrarile se vor desfasura in cadrul Universitatii “Andrei Saguna” din Constanta.


MOSTENIREA ISTORICA A TATARILOR - THE HISTORICAL HERITAGE OF TATARS

A II-a Sesiune Stiintifica Internationala: MOSTENIREA ISTORICA A TATARILOR
The Second International Scientific Session: The Historical Heritage of Tatars

06 octombrie 2010 MIERCURI
==========================
Ora 11 - Deschiderea lucrarilor - BIBLIOTECA JUDETEANA I.N. ROMAN CONSTANTA

07 octombrie 2010 JOI
=====================
Orele 10-13 - Lucrarile Simpozionului - Hotel "Malibu" - Mamaia, Constanta
Orele 15-19 - Lucrarile Simpozionului - Hotel "Malibu" - Mamaia, Constanta


08 octombrie 2010 VINERI
========================
Orele 10-13 - Lucrarile Simpozionului - Hotel "Malibu" - Mamaia, Constanta
Orele 15-19 - Lucrarile Simpozionului - Hotel "Malibu" - Mamaia, Constanta


PROGRAM COMPLETO6 October 2010,
Wednesday

11:00 Opening of the Session
Scientific, political and diplomatic personalities from Romania and abroad

15:00 Plenary meeting
Chairpersons: Vasile Timiş and Hakan Kırımlı

Danya Zagidullina Fatihovna (Kazan), Ideas about the Art of Poetry in Medieval Tatar Literature. Background of Tatars’ Literary Studies Formation (Observaţii privind arta poetică în literatura medievală tătară. Formarea studiilor literare tătare)

Mehmet Maksudoğlu (Eskişehir), Tatars: Past and Future (Tătari: trecut şi viitor)

Albert Burkhanov (Kazan), Izuchenije zolotoordînskih pamiatnikov v Povoljîe (istoria, itoghi i perspektivî izucheniya (Study of the Monuments of the Golden Horde in the Volga Region. History, conclusions and research perspectives / Studierea monumentelor Hoardei de Aur din regiunea Volgăi. Istorie, concluzii şi perspective ale cercetării)

Ernest Oberländer-Târnoveanu (Bucharest), De la Hoarda de Aur la Hanatul Crimeei în lumina monetăriei genoveze de la Caffa (From the Golden Horde to the Crimean Khanate in the Light of the Coinage of the Genoese Caffa)

Giuseppe Cossuto (Roma), When the Italians Turn into Tatars: Notes on the Italian Legacy in Eastern Europe and Black Sea (Când au devenit italienii tătari : note privind moştenirea italiană din estul Europei şi de la Marea Neagră)

Mária Ivanics (Szeged), Giray sülale adı hakkında bazı düşünceler (Some Thoughts on the Dynasty Name of Ghiray / Unele consideraţii privind numele dinastiei ghiraide)

Constantin Hlihor (Bucharest), Evoluţiile geopolitice în zona extinsă a Mării Negre la sfârşitul Războiului Rece. Confluenţă sau concurenţă între civilizaţii? (Geopolitical Evolutions in the Extended Region of the Black Sea at the end of the Cold War. Confluence or competition between the civilizations?)

Ali Hamzin (Simferopol), Tiurskij mir - problemî i perspektivî (Lumea turcică – probleme şi perspective)

Visit to the headquarters of the Democratic Union of the Muslim-Turkish Tatars of Romania ( UDTTMR)
Show – Tatar dances

Panel I – Section 1
07 October 2010,
Thursday
10:00 – 13:00
Founders of states, centers and settlements
Chairpersons: Maria Ivanics and Mehmet Maksudoğlu

Halil Çetin (Çankırı), Mongol Heritage in Anatolia (Impact of Turkish-Mongolian Steppe Culture on the Ottoman)(Moştenirea mongolă în Anatolia. (Impactul culturii stepei turco-mongole asupra otomanilor)

Kulpin-Gubaidullin Eduard Salmanovichi (Moscow), History of the Golden Horde – The Major Part of the History of Tatars (Istoria Hoardei de Aur – Parte majoră a istoriei tătarilor)

Eugen Nicolae (Bucharest), Despre cronologia „Oraşului Nou” (Şehr al-cedid) (On the Chronology of „New Town” (Shehr-i Jedid)

Albert Burkhanov (Kazan), Goroda i poseleniya Sîrdarnskogo basseina v epohu Zolotoi Ordî (po materialam izucheniya istoriko-arheologhicheskih pamiatnikov Horezma, Lebapa i Yujnogo Kazahstana) (Towns and Settlements in the Syr Daria River during the Golden Horde, based on the materials resulted from the study of the historical-archaeological monuments in Horezm, Lebap and south Kazakhstan / Oraşe şi aşezări din bazinul fluviului Sîrdaria în epoca Hoardei de Aur, pe baza materialelor rezultate din studierea monumentelor istorico-arheologice din Horezm, Lebap şi sudul Kazahstanului)

Dorin Lozovanu (Chişinău), Interferenţe ale populaţiilor turcice în spaţiul Moldovei (Interferences of the Turkic Populations in the Moldavian Space)

Hakan Kırımlı (Ankara), Türkiye’deki Kırım Tatar Muhacir Köyleri Hakkında (On the Crimean Tatar Immigrant Villages in Turkey / Satele de imigranţi tătari crimeeni din Turcia)

Cezmi Karasu (Eskişehir), Dobruca’da Kırım savaşından sonra kurulan tatar köyleri (Tatar Villages in Dobruja Founded after the Crimean War / Satele tătăreşti din Dobrogea fondate după Războiul Crimeei)Panel II – Section 2
07 October 2010, 10:00-13:00
Literature and linguistics – anthroponomy and toponymy
Chaipersons: Danya Zagidullina Fatihovna and Ernest Oberländer-Târnoveanu

Agiemin Baubec (Bucharest), Valorile gramaticale ale formei în -gan în limba tătară din Dobrogea comparativ cu cele ale formei în ­dik din limba turcă (The Grammatical Values of the –gan form in the Tatar language in Dobrogea compared to the –dik­ form in the Turkish language.)

Gabriel Croitoru (Cluj-Napoca), Toponimie locală turco-tătară din judeţul Vlaşca (Turco-Tatar Local Toponymy in Vlashca County)

Neuzat Yusuf (Bucharest), Structura antroponimiei tătare din Dobrogea între tradiţie şi inovaţie (The Sturcture of the Tatar Anthroponimy in Dobruja between Tradition and Innovation)

Virgil Ciocîltan (Bucharest), Cuman: denumire etnică sau socială?(Cuman: Ethnical or Social Denomination?)

Gülnara Sibgatova (Kazan), Preserving the Traditions in Tatar Literature after the 1917 Revolution (Păstrarea tradiţiilor în literatura tătară după Revoluţia din 1917)

Rustam Nabiev and Garif Tazeev (Kazan), Tatar-Bulgarian Terms in Artillery and Gunpowder Technology (Termeni tătaro-bulgari în artilerie şi tehnologia prafului de puşcă)

Ali Hamzin (Simferopol), Sufijskij traktat „Kalender-name” – pamyatnik kulturî krîmskotatarskogo naroda XIV veka (Tratatul de sufism „Kalender-name” din sec.XIV – monument al culturii tătarilor crimeeni)


Panel III – Section 1
07 October 2010, 15:00-17:00
Sources – Investigation, capitalization and preservation
Chairpersons: Agiemin Baubec and Lala Aliyeva

Nuri Kavak (Eskişehir), Kırım Hanlığı Şer’iyye Sicilleri (The Judgment Registers of the Khanate of Crimea / Condicile de judecată ale Hanatului Crimeei)

Necat Çetin (Izmir), Torbalı-Ertuğrul (Tatar) mahallesi R. 1321 (M. 1905) yılı nüfus defterindeki Kırım Tatalarının kayıtları üzerine inceleme (Analysis of the Records of the Crimean Tatars in the Census Register of the (Tatar) Torbalı-Ertuğrul District of 1321/1905 / Analiza înregistrărilor tătarilor crimeeni din condica de recensământ a cartierului Torbalı-Ertuğrul (Tatar) din anul 1321/1905)

Nicole Kançal-Ferrari (Istanbul), The Material Heritage of the Crimean Khanate and the Problem of Its Protection and Safeguard (Moştenirea materială a Hanatului Crimeei şi problema protecţiei acesteia)

Vener Ahmetov Raşitovici (Kazan), 12 Letnîi tatarskij kalendar po materialam folklora, rukopisej i epigrafiki (The 12-year Tatar Calendar on the basis of the Folkloric Materials, Manuscripts and Epigraphs/ Calendarul tătar de 12 ani pe baza materialelor folclorice, manuscrise şi epigrafie)

Server Ebubekirov (Bahçesaray), Bahçesaray Müzesı tarıhından (Din istoria Muzeului din Bahçesaray)Panel IV – Section 2
07 October 2010, 15:00-17:00
Society and Culture – Education and training
Chairpersons: Giuseppe Cossuto and Ali Hamzin

Yusupova Alfiya Shavketovna (Kazan), Tatar-Russian and Russian-Tatar Dictionaries of the 19th Century (Dicţionare tătaro-ruse şi ruso-tătare din secolul al XIX-lea)

Zagidullin Ildus Kotduşovich (Kazan), Movement of the Volga and Urals Region Tatars against the Introduction of the Russian Education Census for Muslim Religious Positions Candidates in 1888-1890 (Mişcarea tătarilor din regiunea Volga şi Urali împotriva introducerii sistemului educaţional rusesc pentru candidaţii la posturi religioase musulmane din anii 1888-1890)

Abzhemil Abdulkairov (Simferopol), Scientific Methodological and Staff Provision Problem Solution to the Revival of Crimean Tatar Culture (Probleme metodologice şi de cadre ale mişcării de renaştere a culturii tătare crimeene)

Ekrem Kalan (Ankara-Kazan), The Golden Horde’s Role in the Socio-Cultural Development of Idil (Volga) Region Tatars (Rolul Hoardei de Aur în dezvoltarea socio-culturală a tătarilor din regiunea Volga)

Refik Kurtseitov (Simferopol), Socio-cultural and Linguistic Succession of Crimean Tatar Generations in Modern Crimea (Based upon Sociological Research Study) (Succesiunea socioculturală şi lingvistică a generaţiilor de tătari crimeeni în Crimeea modernă, pe baza cercetărilor sociologice )

Hamdi Yılmaz (Ankara), Anadili konuşma ve yaygınlaştırma (Using and Promoting the Mother Tongue /Folosirea şi promovarea limbii materne)

Melek Fetisleam (Cluj-Napoca), Djedidismul lui Ismail Bey Gaspıralı în Dobrogea (The Djedidism of Ismail Bey Gaspıralı in Dobruja)


Panel V – Section 1
07 October 2010, 17:00-19:00
Families and elites - representative people
Chairpersons: Virgil Ciocîltan and Server Ebubekirov

Cezmi Karasu (Eskişehir), Sercan Akınız (Eskişehir), Mehmet Niyazi Bey’in bilenmeyen gazete yazıları (Unknown Newspaper Articles of Mehmet Niyazi /Articole gazetăreşti necunoscute ale lui Mehmet Niyazi)

Sıddık Korkmaz (Konya), Musa Fazullah Bigiyef’s Understanding of Islam in the Frame of the Qur’an and the Sunnah (Înţelegerea Islamului de către Musa Fazullah Bigiyev în cadrul Coranului şi Sunnei)

Dmitro P. Ursu (Odessa), In Search of Crimean Orpheus: The Biography of Bekir Çobanzade in Discussion (În căutarea lui Orfeu crimean: biografia lui Bekir Çobanzade)

Eda Sevtap (Ankara-Kazan), Tatar Bourgeoisie with the Tatar Enlightenment of the Interaction (end of the 19th century – beginning of the 20th century) (Interacţiunea dintre burghezia şi intelectualitatea tătară la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului XX )

Adrian Ilie (Medgidia), Dregători otomani de origine tătară în Dobrogea şi contribuţia lor la dezvoltarea aşezărilor de pe valea Karasu (Ottoman Dignitaries of Tatar Origin in Dobruja and Their Contribution to the Development of the Settlements on the Karasu Valley)

Kashaev Rustem Sultan-Hamit (Kazan), Historical Heritage of Volga Tatars through the History of One Family (Moştenirea istorică a tătarilor de pe Volga prin istoria unei familii)

Fahri Karimli (Baku), Mari personalităţi azerbaidjene de origine tătară din sec.XX (Great Azerbaijani Personalities of Tatar Origin in the 20th century)Panel VI – Section 2
07 October 2010, 17:00-19:00
Tatar Dynasties and economic evolutions – Commerce and merchants
Chairpersons: Refik Kurtseitov and Vasile Simileanu

Farida Kadirova (Kazan), Enlightenment Activity of Tatar Merchants of the End of 19th-20th centuries (Activitatea culturală a negustorilor tătari la sfâşitul secolului al XIX-lea şi în secolul XX)

Ahmed Türk (Ankara), A General Overview of Slavery and the Slave Trade in the Crimean Khanate (Privire generală asupra robiei şi comerţului cu robi din Hanatul Crimeei)

Yelyzaveta Khafizova (Kazan), Historical Background of Economic and Spiritual Development of the Tatars of Donbass (Fondul istoric al dezvoltării economice şi spirituale a tătarilor din Donbass )

Nagy Pienaru (Bucureşti), Haci Giray: han şi negustor (Haji Giray – Khan and merchant)Panel VII – Section 1
08 October 2010,
Friday 10:00-13:00
The Dissolution of the Khanate of Crimea
Chaipersons: Albert Burkhanov and Eugen Nicolae

Veniamin Ciobanu (Iaşi), Recuperarea Crimeei – „o monedă de schimb” oferită Porţii otomane de către diplomaţia franceză (1792-1812) (The Reconquest of Crimea – an”Exchange Token” Offered to the Ottoman Porte by the French Diplomacy – 1792-1812 )

Osman Köse (Samsun), Tatars’ Methods of Struggle against Russians Invaded Crimea (1770-1784) (Metode tătăreşti de luptă contra invaziei ruse a Crimeei)

Adrian Tertecel (Bucharest), Cucerirea Crimeei de către armata rusă (1771) într-un document rusesc (The Conquest of Crimea by the Russian Army 1771 in a Russian Document)

Sergean Osman (Bruxelles), Sfârşitul Hanatului Crimeei. De la Kuciuk Kaynargi la anexarea rusească: politici reformiste tardive, disoluţia ordinii etatiste şi expansionism ţarist (The End of the Crimean Khanate. From Kuciuk Kaynarji to the Russian Addition: late reformist politics, dissolution of the state order and tsarist expansionism)Panel VIII – Section 2
08 October 2010, 10:00-13:00
Regional strategies – Geohistory and geopolitics
Chairpersons: Constantin Hlihor and Nagy Pienaru

Andreea Atanasiu Croitoru (Constanţa), Hoarda de Aur în jocul de interese din bazinul pontic (sec. XIV) (The Golden Horde in the Interests Game in the Pontic Basin – 14th century)

Mihail Bogdan (Cluj-Napoca), Contribuţia tătarilor la înfrângerea ţarului Petru I la Stănileşti (1711) (The Contribution of the Tatars in the Defeat of Tsar Peter I at Stănileşti (1711))

Mara Gubaidullina (Almaty), Central Asia and OSCE – Building of Sub-Regional Level of the Security in the 21st Century (Asia Centrală şi OSCE – Edificarea nivelului sub-regional de securitate în secolul XXI)

Vasile Simileanu (Bucharest), Ukraine’s Geopolitics in the Black Sea Region (Geopolitica Ucrainei în regiunea Mării Negre)

Marius Epure (Constanţa), Crimeea – bază geostrategică între Balcani şi Caucaz (Crimea – Geostrategic Base between the Balkans and the Caucasus)Panel IX – Section 1
08 October 2010, 15:00-19:00
Emigration and diaspora- Colonizations and deportations
Chairpersons: Veniamin Ciobanu and Dmitro Ursu

Larisa Ousmanova (Kazan), The Significance of the Turk-Tatar Emigration into the North-East Asia in the Beginning of the 20th century (Semnificaţia emigraţiei turco-tătare în Asia de Nord-Est la începutul secolului XX)

Eldar Seydametov (Simferopol), Crimean Tatar Emigration in the End of the 19th – Beginning of the 20th centuries: Causes, Character and Scope (Emigraţia tătarilor crimeeni la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului XX: Cauze, caracter şi scop)

Rustem Gaynetdinov (Kazan), The Modern Historiography of Tatar Diaspora (Istoriografia modernă a diasporei tătare)
Stoica Lascu (Constanţa), Emigrarea musulmanilor în anii interbelici – opinii şi aprecieri româneşti contemporane (The Emigration of the Muslims between the Two World Wars – Romanian and Contemporary Opinions and Appreciations)

Metin Omer (Constanţa), Emigraţia tătarilor din Dobrogea în Turcia reflectată de presa vremii (1934-1941) (Emigration of the Tatars from Dobruja to Turkey reflected in the Press of the Period (1934-1941)

Vasile Soare (Cluj-Napoca), Tătarii din Asia Centrală: trecut şi prezent (din însemnările unui diplomat român) (The Tatars in Central Asia: past and present (from the Notes of a Romanian Diplomat)

Melek Maksudoğlu (London), Keeping Crimean Tatar National Identity in the Diaspora (Păstrarea identităţii naţionale a tătarilor din Crimeea în diasporă)

Lala Aliyeva (Baku), The Resettlement of Tatars. Past and Present (Reaşezarea tătarilor. Trecut şi prezent)

Erşahin A. Ayhün (Eskişehir), Crimeans in Emigration – The Case of Mehmed Halim Vani (Crimeeni în emigraţie – Cazul lui Mehmed Halim Vani)Panel X – Section 2
08 October 2010, 15:00-17:00
Medgidia – Tatar center
Chairpersons: : Călin Felezeu and Yusuf Neuzat

Kemal Gurulkan (Istanbul), Osmanlı Arşiv belgeleri ışıgında bir Kırım Tatar kasabasının (Mecidiye) oluşumu (Evolution of a Crimean Tatar Town - Medgidia - based on the Ottoman Archive Documents /Evoluţia unui oraş tătar crimean (Medgidia) în lumina documentelor otomane de arhivă)

Virgil Coman (Constanţa), Repere arhivistice privind comunitatea musulmană din Medgidia în perioada interbelică (Archive Landmarks of the Muslim Community in Medgidia between the Wars)

Anca Popescu (Bucureşti), Numele vechi al Medgidiei: o ipoteză şi implicaţiile ei (The Old Name of Medgidia: a hypothesis and its implications)Panel XI – Section 2
08 October 2010, 17:00-19:00
Images and perceptions – realities and stereotypes
Chairpersons: Cezmi Karasu and Anca Popescu

Adina Fodor (Cluj-Napoca), Imaginea tătarului în”Cronica Transilvaniei” a lui Georg Kraus (1608-1665) (The Image of the Tatar in Georg Kraus’s”The Chronicle of Transylvania” (1608-1665)

Călin Felezeu (Cluj-Napoca), Imaginea tătarilor în cronicile moldoveneşti din sec. XIV-XVI (The Image of the Tatars in the Moldavian Chronicles of the 14th – 16th centuries)

Margareta Răchită Aslan (Cluj-Napoca), Percepţia turco-tătarului în cronica lui Nagy Szabo Ferencz (The Perception of the Turkish-Tatar in the Chronicle of Nagy Szabo Ferencz)

Server Ebubekirov (Bahçesaray), Qırım Tatar yemek kültürinde sonki zamanlarda alıp geçken denişmeler (Schimbări recente în cultura culinară a tătarilor crimeeni)

Tasin Gemil (Cluj-Napoca), Înfiinţarea Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România (1989) (Foundation of the Democratic Union of Muslim-Turkish Tatars of Romania (1989).09 October 2010,
Saturday 09.00 - 9.30
Closing of the Session

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

COMENTARIILE SUNT SUPUSE MODERARII INAINTE DE PUBLICARE!
COMENTARIILE "ANONIM" NU VOR FI PUBLICATE!